Ścianki szczelne stałe lub tymczasowe

0
1365
Ścianki szczelne stałe lub tymczasowe

Ścianki szczelne to konstrukcje, które skutecznie umacniają nabrzeża, a ponadto przeciwdziałają rozmywaniu się dna podłoża oraz występowaniu sufozji. To między innymi dlatego są chętnie stosowaną metodą w inżynierii budowlanej. Pogrąża się je w gruncie za pomocą wibratorów. Robi się to na stałe lub tylko na jakiś czas. W tym artykule dowiesz się więcej na temat całego procesu.

Ścianki szczelne – czym są?

Ścianki szczelne, funkcjonujące także pod nazwą „ścianki Larsena”, to specjalne, przylegające do siebie wzajemnie konstrukcje, które zagłębia się w grunt na określoną głębokość przy użyciu specjalistycznych maszyn. Wykorzystuje się je w głównej mierze do obudowania nadbrzeży podczas prac na większych głębokościach. Odgrywają one istotną rolę w posadowieniach bezpośrednich na gruntach nawodnionych.

W przypadku niewielkich odległości między budynkami, ścianki pogrąża się w gruncie metodą wciskania statycznego. Niekiedy, w przypadku ścianek podlegających dużym obciążeniom, zachodzi potrzeba zastosowania dodatkowych elementów rozpierających, takich jak kotwy czy kleszcze.

Jaką funkcję spełniają ścianki szczelne?

Do głównych zadań ścianek szczelnych, obojętnie czy mamy do czynienia z konstrukcjami tymczasowymi, czy stałymi, zalicza się skuteczne zabezpieczanie wykopów budowlanych. Odpowiadają one za podtrzymywanie ściany wykopu oraz za ochronę przed dopływem wody.

Ścianki Larsena sprawdzają się zatem w budownictwie hydrotechnicznym, ale również w kontekście regulacji rzek i kanałów oraz uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.

Rodzaje ścianek szczelnych

Wyróżnia się co najmniej kilka rodzajów ścianek szczelnych, w zależności od użytego przez producenta materiału. To między innymi:

  • ścianki szczelne drewniane,
  • ścianki szczelne żelbetowe,
  • ścianki szczelne betonowe,
  • ścianki szczelne z pali wykonywanych w gruncie.
  • ścianki szczelne stalowe.

Te ostatnie można montować metodą wibracyjną oraz bezwibracyjną. Gwarantują one minimalne odprężenie się gruntu za zabezpieczeniem wykopu oraz szybką zabudowę.

Ścianki szczelne stałe a tymczasowe – podstawowa różnica

Ścianki szczelne tymczasowe sprawdzają się wyłącznie w okresie wykonywania robót budowlanych. Najczęściej ich zadaniem jest zabezpieczanie wykopu przed dopływem wody. Po zakończeniu etapu budowlanego, takie konstrukcje są demontowane.

Natomiast ścianki szczelne stałe są nieodłączną częścią konstrukcyjną fundamentu i w tym sensie ich rola jest znacznie istotniejsza w porównaniu ze ściankami tymczasowymi – przekonuje ekspert z Zespołu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów z siedzibą w Warszawie.

Grodzice wykorzystywane są wówczas jako stałe elementy ścian oporowych wspornikowych, ścian oporowych kotwionych w gruncie lub stałych ścian tuneli. Można je mocować także na falochronach lub na mostach kolejowych. Stanowiąc konstrukcję docelową, chronią przed wypłukiwaniem gruntu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here