Oddanie obiektu do użytku po budowie lub remoncie – o czym należy pamiętać?

0
276

Po zakończeniu budowy obiektu możliwe staje się uzyskanie dokumentu pozwalającego na oddanie go do użytku. Oczywiście trzeba spełnić niezbędne wymogi, zająć się formalnościami. Oddanie budynku do użytkowania stanowi ostatni etap realizacji inwestycji, dlatego warto dowiedzieć się, na czym dokładnie polega cała procedura i o czym powinno się pamiętać.

Co warto wiedzieć na temat oddawania obiektów do użytku?

O zakończeniu budowy obiektu trzeba powiadomić odpowiedni organ nadzoru budowlanego, dotyczy to budynków wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia jej. Istotne jest to, że nie mogą być już przeprowadzane żadne roboty budowlane, aby można było wnioskować o wystawienie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. W tym celu należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli w ciągu 14 dni organ nie zgłosi żadnych obiekcji, będzie to świadczyć o pozytywnej decyzji. Warto wiedzieć, że cały przebieg prac budowlanych musi być zapisywany w dzienniku budowy, co ma ogromne znaczenie w procesie odbioru obiektu. Za dokonywanie wpisów w nim odpowiada inwestor i kierownik budowy.

Konieczne staje się również zgromadzenie szeregu dokumentów typu oświadczenie kierownika budowy o zgodności przeprowadzonych robót budowlanych z zapisami widniejącymi w projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę. Dołączyć trzeba także kopie rysunków z naniesionymi zmianami, oświadczenie kierownika budowy o prowadzeniu budynku do należytego stanu obiektu na placu budowy. Wymaga się również oświadczenia inwestora odnośnie prawidłowego zagospodarowania terenów przyległych oraz protokołów badań przyłączy i instalacji. Niezbędna staje się również dokumentacja geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz potwierdzenie odbiorów wykonanych przyłączy przez dostawców.

miejsce na foto1

Sprzątanie po budowach – o czym należy pamiętać?

O sprzątaniu należy myśleć już w trakcie wykonywania prac budowlanych, oczywiście w miarę możliwości. Dużym ułatwieniem będzie zadbanie o utrzymywanie porządku na budowie, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Znaczenie ma regularne wynoszenie nieczystości, aby w momencie zakończenia prac nie trzeba było przeprowadzać gruntownego czyszczenia, bo trudno mówić wtedy o szybkim i bezproblemowym usuwaniu zabrudzeń. Przy zaniedbaniu powstaną uporczywe zanieczyszczenia, trudne do zniwelowania. Warto wobec tego zabrać się za sprzątanie już na etapie trwania prac budowlanych, dzięki czemu po zakończeniu budowy nie będzie trzeba zmagać się z brudem przed oddaniem obiektu do użytku.

Czyszczenie pobudowlane wymaga dobrania odpowiednich środków chemicznych i sprzętów, które poradzą sobie z usunięciem różnego rodzaju zabrudzeń, szybko i bez niszczenia powierzchni. Mycie wszystkiego na bieżąco to sposób na przyspieszenie zakończenia inwestycji. Sprzątanie po budowie staje się zdecydowanie bardziej problematyczne niż po remoncie, należy poradzić sobie z bałaganem wewnątrz obiektu, na zewnątrz i wokół działki. Problemem staje się nie tylko uprzątnięcie wszystkiego, trzeba także zadbać o wywiezienie gruzu i szeregu innych odpadów, przykładowo wielkogabarytowych. Istotne jest również to, aby zawsze zaczynać sprzątanie od góry, czyli od najwyższych kondygnacji, przechodząc stopniowo w dół. Zawsze najlepiej przystąpić najpierw do czyszczenia sufitu, lamp i ścian, a na koniec warto pozostawić sobie okna i podłogi. Dobry plan, właściwe rozplanowanie wszystkich wykonanych czynności przekłada się na większą efektywność.

Jeśli komuś jest potrzebne profesjonalne czyszczenie po inwestycji, które zostanie przeprowadzone sprawnie i dokładnie, to warto zapoznać się z ofertą firmy Teton Clean. Po doświadczonych specjalistach można spodziewać się terminowości, rzetelności, dobrania właściwych środków i urządzeń do rodzaju czyszczonej powierzchni i rodzaju zabrudzeń. Sprzątanie po budowie nie musi być czasochłonnym i żmudnym zajęciem, wystarczy zaufać profesjonalistom, którzy zajmują się tym na co dzień.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here