Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy z rusztowaniem (ogrodzenia)

0
1072
Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy z rusztowaniem (ogrodzenia)

Plac budowy jest miejscem, które wymaga przeprowadzenia licznych robót – w tym także na wysokościach. Jako że może być to niebezpieczne zarówno dla pracowników znajdujących się na wyższych kondygnacjach, jak i dla osób przechodzących w pobliży rusztowań bądź też znajdujących się pod nimi, należy przede wszystkim zadbać o kwestie bezpieczeństwa. W tym celu stosuje się ogrodzenia, które mają na celu odpowiednie zabezpieczenia placu budowy z rusztowaniem. Przeczytaj, co na ten temat mówią przepisy.

Zasady dotyczące wszelkiego rodzaju robót budowlanych, w tym także prac na rusztowaniach zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Zgodnie z zapisami rozporządzenia, praca na wysokościach wymaga od pracodawcy czy też inwestora zabezpieczenia terenu, a także stanowiska pracy w taki sposób, aby chronić nie tylko pracowników, ale także osoby postronne. Wśród wielu środków bezpieczeństwa wymienia się m.in. ogrodzenia.

Zgodnie z przepisami teren budowy bezwzględnie należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Plac budowy, na którym wykorzystywane są rusztowania, powinien być oddzielony od pozostałych terenów ogrodzeniem o minimalnej wysokości 1,5 m. Teren, na którym wykonywane są roboty bezpośrednio związane z montażem lub demontażem rusztowań, należy oddzielić za pomocą ogrodzenia w odległości 1/10 wysokości rusztowania, jednak nie mniej niż 6 m. Niestety zachowanie takich odległości nie zawsze jest możliwe. W takiej sytuacji dopuszczalne jest zastosowania innych środków zabezpieczających. Jak twierdzi przedstawiciel firmy Verent z Warszawy, zasadne jest zastosowanie siatek ochronnych, nie ulega bowiem wątpliwości, że należą one do środków ochrony zbiorowej. Po pierwsze mają one za zadanie ochronę pracowników przez upadkiem z wysokości oraz zabezpieczenie bocznych otwartych krawędzi budowli, po drugie zaś chronią przez spadaniem przedmiotów, które mogłoby być groźne dla znajdujących się pod rusztowaniem osób, a także mogą pełnić funkcje związane z wydzieleniem stref niebezpiecznych. W związku z tym doskonale sprawdzają się w sytuacjach, w których nie można zastosować ogrodzeń z zachowaniem przepisowych odległości.

Podsumowując, każdy plac budowy, na którym wykorzystywane są rusztowania, powinien być zabezpieczony ogrodzeniami. Choć przepisy dokładnie określają, w jakiej odległości powinny się one znajdować, nie zawsze jest to jednak możliwe. Trzeba wtedy pamiętać o tym, aby zastosować inne środki ochrony osobistej w taki sposób, aby zabezpieczyć zarówno pracowników, jak i osoby postronne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here